034-472-745    TH |  EN  
บริษัท ภัสวีร์ จำกัด 
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0 3447 2745  บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2550 เพื่อผลิตและจำหน่ายโฟม EVA และ PE  ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัท ภัสวีร์ จำกัด ประกอบด้วยพนักงานประจำและพนักงานรายวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน ทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง 
แบ่งออกเป็น 2 กะ ทำการผลิตโฟม EVA (Ethylene Vinyl Acetate) และโฟม PE (Polyethylene) สำหรับนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายกลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์กันกระแทกในอุตสาหกรรมรถยนต์ ส่วนประกอบการเชื่อมต่ออาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ปูพื้น ผนัง เบาะนั่งในเรือ เครื่องกีฬาเช่นแผ่นโฟมพยุงตัวในน้ำ รองเท้า ดอกไม้ประดิษฐ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมา ทำการผลิตสินค้า พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความชำนาญเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี จึงมั่นใจได้ว่า ที่ผลิตจากบริษัท ภัสวีร์ จำกัด เป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้า ได้รวดเร็วตรงเวลา
             
บริษัท ภัสวีร์ จำกัด มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพโดยช่างเทคนิค ที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโฟมประเภท EVA และ PE ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์เรือ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องกีฬา รองเท้า ดอกไม้ประดิษฐ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับเลือกเป็นอันดับแรกจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค
ภารกิจ
  • พัฒนาเทคนิคการผลิต 
  • เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ ชำนาญ ในการผลิตการ ประกันคุณภาพสินค้า การส่งมอบสินค้าและบริการให้รวดเร็ว 
  • เวลาพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ
นโยบายคุณภาพ
  • บริหารจัดการงานภายในองค์กรและปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพของสินค้า
  • สร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพของสินค้า การส่งมอบและการบริการ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผู้ส่งมอบ (Supplier) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าที่มีความเชื่อถือได้ทันเวลาที่ต้องการ
"พัฒนาระบบงาน มาตรฐานสินค้าดี ส่งมอบทันเวลา ลูกค้าพอใจ"
㈱パサウィー (Pasawee co., ltd)は2007年10月26日に架橋発泡ポリエチレン及びEVA (フォーム)の製造販売会社として創業いたしました。
弊社ALPHAフォームは自動車、土木建築、教育玩具、スポーツ用品、家庭用品と多様な用途に使われております。
弊社は、製品の高い品質を維持するために、使用する原材料の重要性を認識し、常に原材料を見極める力の向上に努めています。
弊社は、お客様に満足していただけるように、製品の品質維持と納期の遵守を日々、目指しています。
弊社は、常に製品の品質向上に努め、常にお客様にはベストな価格を提供しています。
弊社は、日本人のフォーム開発製造のスペシャリストを配し、標準作業の遵守に当たらせています。
弊社は事業を推進するにあったっては、国の法律や規制を厳格に遵守しています。

Pasawee co., ltd (㈱パサウィー)の品質管理方針は、
1.品質管理システムをISO9001の要求に適合させるべく、改善施行に努めます。
2.高度な標準化作業工程によって、製品の品質安定に努めます。
3.お客様に製品の品質、納期、アフターケアにおいて満足頂けるよう努めます。
4.サプライヤーとの信頼関係を築いて、必要な時に、必要な品質と量の原材料を確実に供給して頂けるよう努めます。

 COMPANY

 บริษัท ภัสวีร์ จำกัด

 70 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้    อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110


 TELECOMMUNICATION

  โทรศัพท์: +66 (0) 3447 2745

  แฟกซ์: +66 (0) 3447 1131

  เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์

  08.00 - 17.00น.

 COMMUNICATION

  E-Mail: [email protected]

  Website: www.pasawee.com

    


© 2016 Pasawee Co., Ltd. All rights reserved.